Siltumenerģijas kalkulators

Siltumenerģijas kalkulators

1.Mājokļa platība, m2
1
750
2.Siltumenerģijas patēriņa klase, (A+ līdz F)
Siltumenerģijas patēriņš gadā, kWh/m2
1
5000
Norādi m3 mēnesī uz kopējo platību, gada vidējais. Tiek veikts pieņēmums, ka siltumspēja ir 10,54, m3/mēnesī, m3/mēnesī
1
5000
Rēķinā norādītais siltumenerģijas tarifs uz mājokļa platību, vidēji gadā
0,01
50
Vai vidējā mēneša elektroenerģija apkurei, kWh/m2
1
10000
3.Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs, EUR/MWh bez PVN
0,01
500
3.Elektroenerģijas tarifs, EUR/kWh bez PVN
0,01
500
Ir uzstādīti vai plānojat uzstādīt saules paneļus

Rezultāts

Energoefektivitātes klase:
1.Mājokļa platība, m2
1
750
2.Siltumenerģijas patēriņa klase, (A+ līdz F)
Siltumenerģijas patēriņš gadā, kWh/m2
1
5000
Norādi m3 mēnesī uz kopējo platību, gada vidējais. Tiek veikts pieņēmums, ka siltumspēja ir 10,54 m3/mēnesī, m3/mēnesī
1
5000
Rēķinā norādītais siltumenerģijas tarifs uz mājokļa platību, vidēji gadā
0,01
50
Vai vidējā mēneša elektroenerģija apkurei, kWh/m2
1
10000
3.Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs, EUR/MWh bez PVN
0,01
500
3.Elektroenerģijas tarifs, EUR/kWh bez PVN
0,01
500
Ir uzstādīti vai plānojat uzstādīt saules paneļus

Rezultāts

Energoefektivitātes klase:
Īres maksa, EUR/mēn
1
5000
Kredīta mēneša maksa, EUR/mēn
1
5000
Izvēlies, kuru siltumenerģijas veidu salīdzināt

Rezultāts

Energoefektivitātes klase Ieguvums/ietaupījums
Ieguvums/ietaupījums

Izmaksas 1 gads

Izmaksas 5 gadi

Izmaksas 10 gadi

5 gadus dzīvojot energoefektīvā mājoklī, jūs, ietaupot maksājumus par siltumenerģiju, spēsiet nosegt 0 mēnešu īres maksājumus.
10 gadus dzīvojot energoefektīvā mājoklī, jūs, ietaupot maksājumus par siltumenerģiju, spēsiet nosegt 0 mēnešu kredītu maksājumus.
Apkures veids Enerģijas izmaksas par 1 MWh Lietderības koeficients Vienība Enerģija no vienības, kWh Cena par vienību, EUR
Centralizēta siltumapgāde 1 1 kWh 165,32
Granulas 65,36 0,9 1 tonna 4500 250
Malka (25% mitra) 59,24 0,4 1 m3 2110 50
Dabas gāze 138,02 0,8 1 kWh 1 0,11
Elektroapkure 144,75 1 1 kWh 1 0,14
Siltumsūknis gaiss/gaiss 40,12 3,5 1 kWh 1 0,14
Zemes siltumsūknis (radiatori) 36,95 3,8 1 kWh 1 0,14
Zemes siltumsūknis (siltās grīdas) 31,2 4,5 1 kWh 1 0,14
Siltumsūknis gaiss/ūdens (radiatori) 46,8 3 1 kWh 1 0,14
Siltumsūknis gaiss/ūdens (siltās grīdas) 40,12 3,5 1 kWh 1 0,14
Apkures veids Centralizēta siltumapgāde
Enerģijas izmaksas par 1 MWh
Lietderības koeficients 1
Vienība 1 kWh
Enerģija no vienības, kWh
Cena par vienību, EUR
Apkures veids Granulas
Enerģijas izmaksas par 1 MWh 65,36
Lietderības koeficients 0,9
Vienība 1 tonna
Enerģija no vienības, kWh 4500
Cena par vienību, EUR 250
Apkures veids Malka (25% mitra)
Enerģijas izmaksas par 1 MWh 59,24
Lietderības koeficients 0,4
Vienība 1 m3
Enerģija no vienības, kWh 2110
Cena par vienību, EUR 50
Apkures veids Dabas gāze
Enerģijas izmaksas par 1 MWh 138,02
Lietderības koeficients 0,8
Vienība 1 kWh
Enerģija no vienības, kWh 1
Cena par vienību, EUR 0,11
Apkures veids Elektroapkure
Enerģijas izmaksas par 1 MWh 144,75
Lietderības koeficients 1
Vienība 1 kWh
Enerģija no vienības, kWh 1
Cena par vienību, EUR 0,14
Apkures veids Siltumsūknis gaiss/gaiss
Enerģijas izmaksas par 1 MWh 40,12
Lietderības koeficients 3,5
Vienība 1 kWh
Enerģija no vienības, kWh 1
Cena par vienību, EUR 0,14
Apkures veids Zemes siltumsūknis (radiatori)
Enerģijas izmaksas par 1 MWh 36,95
Lietderības koeficients 3,8
Vienība 1 kWh
Enerģija no vienības, kWh 1
Cena par vienību, EUR 0,14
Apkures veids Zemes siltumsūknis (siltās grīdas)
Enerģijas izmaksas par 1 MWh 31,2
Lietderības koeficients 4,5
Vienība 1 kWh
Enerģija no vienības, kWh 1
Cena par vienību, EUR 0,14
Apkures veids Siltumsūknis gaiss/ūdens (radiatori)
Enerģijas izmaksas par 1 MWh 46,8
Lietderības koeficients 3
Vienība 1 kWh
Enerģija no vienības, kWh 1
Cena par vienību, EUR 0,14
Apkures veids Siltumsūknis gaiss/ūdens (siltās grīdas)
Enerģijas izmaksas par 1 MWh 40,12
Lietderības koeficients 3,5
Vienība 1 kWh
Enerģija no vienības, kWh 1
Cena par vienību, EUR 0,14