Siltumenerģijas kalkulators

Siltumenerģijas kalkulators

1.Mājokļa platība, m2
1
750
2.Siltumenerģijas patēriņa klase, (A+ līdz F)
Siltumenerģijas patēriņš gadā, kWh/m2
1
5000
Norādi m3 mēnesī uz kopējo platību, gada vidējais. Tiek veikts pieņēmums, ka siltumspēja ir 10,54, m3/mēnesī, m3/mēnesī
1
5000
Rēķinā norādītais siltumenerģijas tarifs uz mājokļa platību, vidēji gadā
0,01
50
Vai vidējā mēneša elektroenerģija apkurei, kWh/m2
1
10000
3.Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs, EUR/MWh bez PVN
0,01
500
3.Elektroenerģijas tarifs, EUR/kWh bez PVN
0,01
500
Ir uzstādīti vai plānojat uzstādīt saules paneļus

Rezultāts

Energoefektivitātes klase:
1.Mājokļa platība, m2
1
750
2.Siltumenerģijas patēriņa klase, (A+ līdz F)
Siltumenerģijas patēriņš gadā, kWh/m2
1
5000
Norādi m3 mēnesī uz kopējo platību, gada vidējais. Tiek veikts pieņēmums, ka siltumspēja ir 10,54 m3/mēnesī, m3/mēnesī
1
5000
Rēķinā norādītais siltumenerģijas tarifs uz mājokļa platību, vidēji gadā
0,01
50
Vai vidējā mēneša elektroenerģija apkurei, kWh/m2
1
10000
3.Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs, EUR/MWh bez PVN
0,01
500
3.Elektroenerģijas tarifs, EUR/kWh bez PVN
0,01
500
Ir uzstādīti vai plānojat uzstādīt saules paneļus

Rezultāts

Energoefektivitātes klase:
Īres maksa, EUR/mēn
1
5000
Kredīta mēneša maksa, EUR/mēn
1
5000
Izvēlies, kuru siltumenerģijas veidu salīdzināt

Rezultāts

Energoefektivitātes klase Ieguvums/ietaupījums
Ieguvums/ietaupījums

Izmaksas 1 gads

Izmaksas 5 gadi

Izmaksas 10 gadi

5 gadus dzīvojot energoefektīvā mājoklī, jūs, ietaupot maksājumus par siltumenerģiju, spēsiet nosegt 0 mēnešu īres maksājumus.
10 gadus dzīvojot energoefektīvā mājoklī, jūs, ietaupot maksājumus par siltumenerģiju, spēsiet nosegt 0 mēnešu kredītu maksājumus.
Apkures veids Enerģijas izmaksas par 1 MWh Lietderības koeficients Vienība Enerģija no vienības, kWh Cena par vienību, EUR
Centralizēta siltumapgāde 1 1 kWh 170,59
Granulas 117,65 0,9 1 tonna 4500 500
Malka (25% mitra) 82,94 0,4 1 m3 2110 70
Dabas gāze 211,25 0,8 1 kWh 1 0,16
Elektroapkure 225,04 1 1 kWh 1 0,335
Siltumsūknis gaiss/gaiss 62,37 3,5 1 kWh 1 0,335
Zemes siltumsūknis (radiatori) 57,44 3,8 1 kWh 1 0,335
Zemes siltumsūknis (siltās grīdas) 48,51 4,5 1 kWh 1 0,335
Siltumsūknis gaiss/ūdens (radiatori) 72,76 3 1 kWh 1 0,335
Siltumsūknis gaiss/ūdens (siltās grīdas) 62,37 3,5 1 kWh 1 0,335
Apkures veids Centralizēta siltumapgāde
Enerģijas izmaksas par 1 MWh
Lietderības koeficients 1
Vienība 1 kWh
Enerģija no vienības, kWh
Cena par vienību, EUR
Apkures veids Granulas
Enerģijas izmaksas par 1 MWh 117,65
Lietderības koeficients 0,9
Vienība 1 tonna
Enerģija no vienības, kWh 4500
Cena par vienību, EUR 500
Apkures veids Malka (25% mitra)
Enerģijas izmaksas par 1 MWh 82,94
Lietderības koeficients 0,4
Vienība 1 m3
Enerģija no vienības, kWh 2110
Cena par vienību, EUR 70
Apkures veids Dabas gāze
Enerģijas izmaksas par 1 MWh 211,25
Lietderības koeficients 0,8
Vienība 1 kWh
Enerģija no vienības, kWh 1
Cena par vienību, EUR 0,16
Apkures veids Elektroapkure
Enerģijas izmaksas par 1 MWh 225,04
Lietderības koeficients 1
Vienība 1 kWh
Enerģija no vienības, kWh 1
Cena par vienību, EUR 0,335
Apkures veids Siltumsūknis gaiss/gaiss
Enerģijas izmaksas par 1 MWh 62,37
Lietderības koeficients 3,5
Vienība 1 kWh
Enerģija no vienības, kWh 1
Cena par vienību, EUR 0,335
Apkures veids Zemes siltumsūknis (radiatori)
Enerģijas izmaksas par 1 MWh 57,44
Lietderības koeficients 3,8
Vienība 1 kWh
Enerģija no vienības, kWh 1
Cena par vienību, EUR 0,335
Apkures veids Zemes siltumsūknis (siltās grīdas)
Enerģijas izmaksas par 1 MWh 48,51
Lietderības koeficients 4,5
Vienība 1 kWh
Enerģija no vienības, kWh 1
Cena par vienību, EUR 0,335
Apkures veids Siltumsūknis gaiss/ūdens (radiatori)
Enerģijas izmaksas par 1 MWh 72,76
Lietderības koeficients 3
Vienība 1 kWh
Enerģija no vienības, kWh 1
Cena par vienību, EUR 0,335
Apkures veids Siltumsūknis gaiss/ūdens (siltās grīdas)
Enerģijas izmaksas par 1 MWh 62,37
Lietderības koeficients 3,5
Vienība 1 kWh
Enerģija no vienības, kWh 1
Cena par vienību, EUR 0,335